Pumpeflasker er på alle måder for dyre...

De fleste regner med at tilbuddet om hånddesinfektion til deres ansatte og besøgende er kommet for at blive. Derfor er det vigtigt at vælge en på alle måder holdbar løsning.

Nedenstående gennemgang sammenligner pumpeflasken med en automatisk dispenserløsning.

Konklusionen er klar - på alle væsentlige parametre spiller pumpeflasken fallit.

 

Bæredygtighed/miljøbelastning

Når vi lægger til grund at en automatisk dispensers tekniske levetid er ca. 250.000 dispenseringer - så belaster dispenseren miljøet med 50 genopfyldningsdunke og, afhængig af teknologi, et antal doseringspumper.

For at levere det samme antal dispenseringer med pumpeflasker belastes miljøet med rystende 625 engangsplastflasker...

Det er så himmelråbende tal at vi vil undlade at kommentere dem yderligere og overlader konklusionen til dig selv!

 

Hygiejnisk/brugervenlig

Mange brugere betegner pumpeflasken som "uhygiejnisk". Vi har ikke hos Stay-Well forudsætningerne for at kunne indgå i en diskussion om hvorvidt det er uhygiejnisk at alle brugere tvinges til at røre ved pumpeflasken.

Det vi imidlertid kan konstatere er, at der som følge af pandemien bredt i befolkningen synes at have bredt sig et ubehag ved at røre ved overflader i det offentlige rum. Derfor mener vi på et sikkert grundlag, at kunne konstatere at den oplevede brugervenlighed af en berøringsfri/automatisk dispenser er langt bedre end pumpeflaskens.

Bidragende til dispenserens overlegenhed i brugervenlighed er endvidere at den gør det langt nemmere for brugeren at fordele væsken.

 

Driftsøkonomi

Som det fremgår af beregningen længere nede på siden så er omkostningen ved én dispensering fra en automatisk dispenser kr. 0,043 - altså 4,3 øre.

Vi ved ikke hvad du betaler for en pumpeflaske - men adspurgt den 23/5-'21 siger Pricerunner at den billigste koster kr. 38 incl. moms. Det svarer jf. beregningerne længere nede på siden til kr. 0,076 pr. dispensering - altså 7,6 øre.

Det vil sige at du i løbet af en dispensers levetid sparer kr. 8.250,- excl. moms. Og det er altså hvis du kun har én...

 

Image/branding

Pumpeflaskerne er ikke alene et dyrt bekendtskab rent økonomisk - de trækker også hårdt på imagekontoen.

Mange brugere associerer paradoksalt nok pumpeflasken med "billig" - og derfra videre til "nærig" og "useriøs". Om de også gjorde det hvis de vidste at det er næsten dobbelt så dyrt at stille pumpeflasker til rådighed for dem som det er at stille en automatisk dispenser op - det kan vi af gode grunde ikke vide.

Vi må derfor bare nøjes med at konstatere, at pumpeflasker er "Bad for Branding" - og at lige præcis her har vi at gøre med et sjældent tilfælde: nemlig at den løsning der score højst imagemæssigt - det er samtidig den suverænt billigste...
 

Benyt vores Pinsetilbud for at spare yderligere 25% ift. ovenstående: startpakke med håndsprit, startpakke med gel. Tilbuddet udløber tirsdag 25/5-'21.

 

Find her vores komplette dispensersortiment.

 

Find her vores komplette hånddesinfektionsprogram.

 

Pumpeflasken er ikke alene 'dyr i drift' rent økonomisk når den sammenlignes med en genopfyldelig dispenser. Den belaster også miljøet med 625 engangsplastflasker i samme tidsrum som en dispenser forbruger 50 genopfyldningsdunke. Endelig er der imagekontoen at tænke på. Her kan pumpeflasken også være et dyrt bekendtskab.

 

Alt det med småt

I beregningerne tager vi udgangspunkt i en dispenser incl. gulvstander der p.t. kan købes for kr. 628,- excl. moms.

I denne dispensertype findes der to sliddele. En doseringspumpe der har en levetid på ca. 25.000 dispenseringer før den begynder at dryppe. Doseringspumperne medleverer vi uden beregning når vores kunder køber væsker til deres dispensere hos os.

Motorenheden i dispenseren har en typisk levetid på 250.000 dispenseringer. I vores beregning af driftsøkonomien lægger vi 250.000 dispenseringer til grund. Altså frem til at motorenheden skal skiftes første gang. 

Batterier til en dispenser koster 47,20 og holder til ca. 20.000 dispenseringer - en gennemsnitsbetragtning der afhænger af hvor ofte din dispenser anvendes. Du kan mere økonomisk og mere miljøvenligt anvende en strømforsyning i stedet for batterier. Vi har i beregningerne lagt den dyrere batteridrift til grund.

Når en dispenser forstøver væsken over hænderne anvender den ca. 1ml væske pr. dispensering. En pumpeflaske giver ca. 1,5ml pr. dosering. Dvs. at en 600ml pumpeflaske som vi har lagt til grund for beregningen rummer ca. 400 dispenseringer - hvis den tømmes 100% inden den skiftes.

Hos os koster en 5 liters dunk med håndsprit til påfyldning af en dispenser p.t. kr. 189,- excl. moms.