Fremragende
4.5 out of five star rating on Trustpilot
Trustpilot

Træpiller

Træpiller fra Stay-Well er træpiller med holdning.

Vores træpiller giver dig mulighed for på én gang at sikre dig gode produkter til konkurrencedygtige priser OG samtidig lægge dine penge der hvor de gavner mest. 

Alle vores træpiller kommer fra ukrainske producenter - læs mere om ‘From Ukraine with Love’ her og vælg blandt produkterne nedenfor.

 

preload spinner

TRÆPILLER ER CO2-NEUTRALT BRÆNDSEL

Fyringsolie og naturgas er fossile brændsler dannet af mikroskopiske planter og dyr der levede for mere end 100 millioner år siden. Når vi i dag afbrænder olie og naturgas frigør vi til atmosfæren CO2 der altså blev oplagret i en fjern fortid og derved øger afbrændingen af fossile brændsler koncentrationen af CO2 i atmosfæren.

Træpiller derimod defineres som et CO2-neutralt brændsel fordi det træ som pillerne er produceret af i sin levetid - som er i vores samtid - har oplagret en tilsvarende mængde CO2 som den der frigøres når træpillerne brændes. Herved er CO2-regnskabet i balance - træpiller bidrager altså ikke til en øget koncentration af CO2 i atmosfæren når de afbrændes.

 

FREMSTILLET AF RESTPRODUKTER

Langt hovedparten af træpiller er fremstillet af restprodukter fra træindustrien. Når træ bearbejdes i industrien opstår der enorme mængder savsmuld, høvlspåner, fint træflis, etc. - disse restprodukter er råstoffet til produktionen af træpiller.

Træpillerne fremstilles ved at savsmulden, etc. presses sammen til pilleform under meget højt tryk. Herved frigøres træets naturlige bindemiddel lignin som gør at pillerne kan bevare deres faste form uden at der tilsættes kunstige bindemidler (lim).

 

FREMSTILLES AF ALLE TRÆSORTER

Træpiller kan fremstilles af alle træsorter - og modsat pejsebrænde er træpillernes brændværdi ikke afhængige af hvilken træsort de er fremstillet af. Således er træs brændværdi overordnet den samme for alle træsorter - når vægten er den samme. 

1kg let fyrretræ rummer altså ca. den samme brandværdi som 1 kg tungt egetræ. I og med at træpiller forhandles i poser á f.eks. 15kg er har det altså ingen større betydning for brændværdien om de 15kg er f.eks. fyrretræ eller egetræ.

Træpillers farve kan variere fra lys til mørk primært afhængigt af hvilken træsort de er fremstillet af. Træpillers farve bør altså ikke opfattes som indikerende om træpillerne er af god eller dårlig kvalitet - træpillers farve er ikke en kvalitetsindikator.

Undtagelsen fra træpillers farve som kvalitetsindikator er hvis en mørk farve skyldes et højt indhold af bark i træpillen. Bark er således uønsket i træpillen grundet dets høje askeindhold - noget ansvarlige forhandlere kan afsløre enkelt med en laboratorietest af træpillernes askeindhold.

 

KVALITETSPARAMETRE

Træpillers kvalitet er som det meste andet svingende fra god til dårlig. Der er imidlertid tale om produkter for hvilke der findes klare kvalitetsnormer - herunder den internationale ISO 17225-2:2021 standard.

Standarden klassificerer træpillernes kvalitet i forskellige niveauer hvoraf niveau A1 er den højeste kvalitet, A2 en lavere kvalitet, etc.

Klassificering tager udgangspunkt i bl.a. pillernes fugtindhold, askeindhold og askens smeltepunkt. Både for så vidt angår træpillernes indhold af fugt og aske er så lave værdier som muligt at foretrække i det at fugt-/askeindholdet er omvendt proportionalt med træpillernes brændværdi.

For askesmeltepunktets vedkommende er det ønskværdigt at træpillerne har et så højt askesmeltepunkt som muligt idet at et relativt højt indhold af aske kombineret med et lavt askesmeltepunkt kan medføre slaggedannelse (smeltet aske - en nærmest krystalliseret sort masse indeni fyret/ovnen).

Helt overordnet burde enhver seriøs producent/distributør kunne fremvise testrapporter fra et akkrediteret laboratorie for produkterne de sælger - men det kan desværre kun de færreste.

 

6 ELLER 8mm

Træpiller leveres i størrelserne 6 eller 8mm. Hos Stay-Well forhandler vi kun 6mm fordi alle ovne/pillefyr der kan anvende 8mm piller også kan anvende 6mm piller. Omvendt kan ovne/pillefyr der er beregnet til 6mm piller IKKE anvende 8mm piller.

Med 6mm piller er du altså på den sikre side - og samtidig er nytteværdien af en 6mm træpille højere end en 8mm fordi 6mm træpillen har en større overflade end 8mm pillen.

×

Velkommen til Stay-Well

Angiv ved at klikke på en af knapperne nedenfor om du besøger os som privatperson eller som erhvers-/institutionskunde: