Fremragende
4.5 out of five star rating on Trustpilot
Trustpilot

Træbriketter

Træbræketter fra Stay-Well er briketter med holdning.

Vores træbriketter giver dig mulighed for på én gang at sikre dig gode produkter til konkurrencedygtige priser OG samtidig lægge dine penge der hvor de gavner mest. 

Alle vores briketter kommer fra ukrainske producenter - læs mere om ‘From Ukraine with Love’ her og vælg blandt produkterne nedenfor.

 

preload spinner

BRIKETTER ER CO2-NEUTRALT BRÆNDSEL

Fyringsolie og naturgas er fossile brændsler dannet af mikroskopiske planter og dyr der levede for mere end 100 millioner år siden. Når vi i dag afbrænder olie og naturgas frigør vi til atmosfæren CO2 der altså blev oplagret i en fjern fortid og derved øger afbrændingen af fossile brændsler koncentrationen af CO2 i atmosfæren.

Træbriketter derimod defineres som et CO2-neutralt brændsel fordi det træ som briketterne er produceret af i sin levetid - som er i vores samtid - har oplagret en tilsvarende mængde CO2 som den der frigøres når træbriketterne brændes. Herved er CO2-regnskabet i balance - træbriketter bidrager altså ikke til en øget koncentration af CO2 i atmosfæren når de afbrændes.

 

FREMSTILLET AF RESTPRODUKTER

Langt hovedparten af træbriketter er fremstillet af restprodukter fra træindustrien. Når træ bearbejdes i industrien opstår der enorme mængder savsmuld, høvlspåner, fint træflis, etc. - disse restprodukter er råstoffet til produktionen af træbriketter.

Træbriketterne fremstilles ved at savsmulden, etc. presses sammen til deres forskellige former under meget højt tryk. Herved frigøres træets naturlige bindemiddel lignin som gør at briketterne kan bevare deres faste form uden at der tilsættes kunstige bindemidler (lim).

 

FREMSTILLES AF ALLE TRÆSORTER

Træbriketter kan fremstilles af alle træsorter - og modsat pejsebrænde er briketternes brændværdi ikke afhængige af hvilken træsort de er fremstillet af. Således er træs brændværdi overordnet den samme for alle træsorter - når vægten er den samme. 

1kg let fyrretræ rummer altså ca. den samme brændværdi som 1 kg tungt egetræ. I og med at træbriketter forhandles i afmålt vægt f.eks. 8 stk. der vejer 10kg har det altså ingen større betydning for brændværdien om de 10kg er f.eks. fyrretræ eller egetræ.

Træbriketters farve kan variere fra lys til mørk primært afhængigt af hvilken træsort de er fremstillet af. Træbriketternes farve bør altså ikke opfattes som indikerende om briketterne er af god eller dårlig kvalitet - træbriketters farve er ikke en kvalitetsindikator.

Undtagelsen fra træbriketters farve som kvalitetsindikator er hvis en mørk farve skyldes et højt indhold af bark i briketten. Bark er således uønsket i træbriketter grundet dets høje askeindhold - noget ansvarlige forhandlere kan afsløre enkelt med en laboratorietest af briketternes askeindhold.

 

KVALITETSPARAMETRE

Træbriketters kvalitet er som det meste andet svingende fra god til dårlig. Der er imidlertid tale om produkter for hvilke der findes klare kvalitetsnormer - herunder den internationale ISO 17225-3:2021 standard.

Standarden klassificerer træbriketternes kvalitet i forskellige niveauer hvoraf niveau A1 er den højeste kvalitet, A2 en lavere kvalitet, etc.

Klassificering tager udgangspunkt i bl.a. pillernes fugtindhold og askeindhold. Både for så vidt angår træbriketternes indhold af fugt og aske er så lave værdier som muligt at foretrække i det at fugt-/askeindholdet er omvendt proportionalt med træpillernes brændværdi.

Helt overordnet burde enhver seriøs producent/distributør kunne fremvise testrapporter fra et akkrediteret laboratorie for produkterne de sælger - men det kan desværre kun de færreste.

 

HVILKEN TYPE BRIKET ER BEDST - RUF, RONDO ELLER PINI KAY

De forskellige gængse typer af træbriketter kendes på deres form. RUF-briketten er den mindste og nærmest firkantet og den nok absolut mest udbredte træbriket. 

RUF-betegnelsen som ses præget i mange RUF-briketter er oprindeligt ikke betegnelsen for denne form for briketter - det er navnet på et meget udbredt fabrikat af de maskiner der anvendes til at presse briketterne med. Derfor står der RUF på mange RUF-briketter - fordi navnet præges i briketten af maskinen de laves på. Herved er denne briketform i folkemunde blevet døbt ‘RUF’.

RUF-briketter er nemme at håndtere og giver en meget komfortabel fyring i brændeovnen.

Rondo-briketten er med sin cylinderform den briket der minder mest om pejsebrænde. Dens egenskaber i øvrigt minder meget om RUF-briketter; enkel at håndtere og meget komfortabel at fyre med.

En fordel ved Rondo-briketter er at de meget nemt kan knækkes i mindre stykker.

Pini Kay briketten kendetegnes ved dens hul i midten og sin fire- eller sekskantede form. Pini Kay-briketten er meget velegnet til ‘over night’ fyring da den takket være hullet i midten kan nøjes med meget lidt luft og dermed kan ulme/gløde i mange timer med luftspjældet på minimum.  

×

Velkommen til Stay-Well

Angiv ved at klikke på en af knapperne nedenfor om du besøger os som privatperson eller som erhvers-/institutionskunde: